Platit

Factură

Furnizor:

Spartacus 44, SQ3, Oradea, Jud. Bihor

Nr. J5/36/2021
Cod fiscal: 43528310
IBAN: RO17BTRLRONCRT0584836601
Banca Transilvania
IBAN: RO47TREZ0765069XXX020838
Trezoreria Municipiului Oradea
office@grab-online.ro

Numar Factură GO-0023
Data Factură octombrie 14, 2022
Data Scadentei octombrie 28, 2022
Total Datorat 2,000.00Lei
Client:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIUMEGHIU

Com. Ciumeghiu, Bihor

Cod fiscal: 19213000
IBAN: RO93TRE224A650401200109X
Trezoreria Salonta

Perioada de facturare: 01-11-2022 - 31-10-2023

Ore/Cant. Serviciu PretSub Total
1 Întreţinere anuală site web

Conform contractului nr. 2875/11.11.2021

2,000.00Lei2,000.00Lei
Sub Total 2,000.00Lei
TVA 0.00Lei
Total Datorat 2,000.00Lei